Artykuły

Każdego uczestnika spotkania zachęcamy do przygotowania artykułu dotyczącego tematyki spotkania, w szczególności z opisem prezentacji konferencyjnych. Artykuły prosimy przesłać do końca lipca 2011 r. na adres xidemo@fuw.edu.pl


Wymagania:
- należy zamieścić na górze pierwszej strony tekst:
XI Spotkanie Ogólnoposkiego Klubu Demonstratorów Fizyki
Warszawa, czerwiec 2011 r.
- artykuł powinien posiadać tytuł i spis autorów z przynależnością instytucjonalną,
- artykuł musi być przesłany w formacie PDF,
- strony artykułu powinny być w rozmiarze A4.