Konkurs

Firma Google Polska zainteresowała się ideą naszych Spotkań. Jest ona zbieżna z jednym z projektów, którymi chciałaby się zająć w przyszłości. Projekt ten dotyczy nauczania przedmiotów przyrodniczych (w tym fizyki) opartego na szerokim zastosowaniu ilustracji doświadczalnych prezentowanych zagadnień. W związku z tym ogłoszamy

KONKURS na najlepszy film ilustrujący pokaz fizyczny
Przewidziane jest przyznanie po jednej nagrodzie głównej w dwóch kategoriach:
1. Najlepszy film przygotowany w warunkach laboratoryjnych
2. Najlepszy film wykonany w czasie XI Spotkania w Warszawie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie, w kategorii 1 jest przysłanie, bądź przywiezienie ze sobą filmu nagranego w warunkach pracowni macierzystej, które będzie traktowane jako wyrażenie zgody na nieodpłatne zamieszczenie (z poszanowaniem praw autorskich) na darmowym portalu edukacyjnym firmy Google zgłoszonego filmu.

Warunkiem uczestnictwa w kategorii 2 jest wyraźenie zgody w czasie XI Spotkania na udostępnienie firmie Google nagrania przedstawianej w czasie spotkania prezentacji, która będzie filmowana przez organizatorów.

Filmy powinny mieć długość nie większą niż 15 minut. Format nagrania - w zasadzie dowolny, ale preferowane są nagrania o jak najwyższej jakości tzn. o wysokiej rozdzielczości, wykonane w dobrych warunkach oświetleniowych, z wyraźnym nagraniem towarzyszących komentarzy itp.


Firma Google zachęca, aby filmy publikować na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (opis licencji, oznaczenia).


http://www.youtube.com/xidemokonkurs